Velkommen

THORØHUSE BYLAUG

byder

velkommen til Thorøhuse

Generalforsamling i Thorøhuse Bylaug.

Torsdag d. 30. marts 2017 kl.18.30.

 

 

Spisning fra 18.30-19.30.

Schnitzel med gemüse. Pris: 80,-kr. af huskokken Flemming.

Tilmelding til spisning til Bente Hyldgaard senest mandag d.27. marts på mobil: 61654640 eller mail: bhygaard@gmail.com

Generalforsamling med kaffe/te og lagkage 19.30

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.Valg af dirigent.

2.Valg af referent.

3.Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed v/formanden.

4.Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet v/kassereren.

5.Forslag fra bestyrelsen.

6.Forslag fra medlemmerne (senest 2 uger før d. 16.marts til formanden. (Bolette Eggers) mail: bolette.eggers@mail.dk

7.Valg af bestyrelse og suppleanter. Bolette Eggers, Margrethe Vestergaard og Jørgen Eeg er på valg til bestyrelsen og modtager genvalg. Bente Hyldgaard og Niels Nielsen er på valg som 1. og 2. suppleant og modtager genvalg.

8.Valg af revisor og revisorsuppleant. Preben Hansen stiller op til revisor. Palle Jensen stiller op til revisorsuppleant.

9.Fastsættelse af kontingent. 100,-kr. pr. medlem.

10.Evt.

 

Hvis du ikke allerede har betalt kontingent for 2017 med det omdelte girokort, er det muligt at betale ved indgangen. Vi håber at se ligeså mange som sidste år. På gensyn: Bestyrelsen

 

 

Bylauget tager sig af byens relationer til myndighederne på borgernes vegne. Det værner om at beskytte den smukke og sårbare natur, når ubetænksomme giver anledning til, at der gribes ind. Forårets strandrensning, hvor frivillige får sig en dejlig vandretur langs stranden, mens de samler affald og gør klar til at nyde den fantastiske badestrand langs Drejet og Øret. Bylaugets bro-udvalg efterser i foråret badebroen, så de sæson-tidlige badegæster kan få sig en frisk svømmetur i Lillebælts klare vand. Det lokale blad Thorøhuse Posten samt uddeling af en årlig forskønnelsespris er også med på Bylaugets aktivitetsliste.

Fyns smukkeste fiskerleje