Naturbevaring

Strandrensning

Hvert år i april arrangerer bylauget en strandrensning. Det indsamlede affald bliver sorteret og kørt på genbrugspladsen. Både børn og voksne er aktive og det bliver belønnet med kaffe og kage i forsamlingshuset efter endt gerning. Her er det Bolette Eggers foto fra 2015.

Fyns smukkeste fiskerleje


Thorøhuser Bylaug stiller gratis hundeposer til rådighed for hundeluftere i byen, på Drejet, og på Thorø. Tag en pose til din hunds lorte hvis du har glemt at tage med hjemmefra. Go´ tur!

Også legepladsen på Drejet får en opfriskning ved strandrensningen. Også her har landsbyambassadøren taget billedet.

Naturstien mellem Thorøhuse og Assens.

Naturstien åbnes den 1. maj 2017 i strid blæst på 11m/sek. I alt 110 personer var mødt op til afsløringen af info-tavlen, snoreklipning, taler og selvfølgelig en rask gåtur, 69 var efterfølgende til kaffe og kage i forsamlingshuset

Badebroen er et smertensbarn. Den er havareret mange gange, men endelig ser det ud til at løsningen er holdbar. Trappen bliver taget op i vinterhalvåret og en ansøgning om godkendelse er sendt til kommunen..

 STRANDRENSNING søndag d. 19. marts 2023,  Påsken komr tidligt det år. Især fik fælleslodden på Fiskemaen en ordentlig omgang.

27 voksne, 3 børn og 1 hund deltog, og den gule kommunale container blev igen i år fyldt til randen med gammelt skrammel affald efterladt på Fiskemaen og Drejet.